Máte otázku?

Objednávka vianočného pozdravu

Formulár vyplňujte s diakritikou a rozlíšením malých a veľkých písmen.

Červenou vyznačené polia sú povinné.

Technické požiadavky na logo: loga dodávajte pokiaľ je to možné vo vektorovom formáte (Corel Draw, Adobe Illustrator, PDF) text prevedený do kriviek a farebnosťou CMYK, bitmapové formáty (jpeg. bmp, tif) pri 100% zväčšení minimálne 300 dpi.

Podmienky objednania

Facebook